Uğurlu Boru Çelik Çekme Mamülleri - Çelik testere parkurumuzda istenilen her ölçüde ve adette uygun fiyata kesim yapılır. (0212) 671 37 16 - 17

KALİTE ANLAYIŞI

Kullanım yerine ve amacına göre çelik çekme boruların kimyasal ve mekanik özelliklerinin öneminin yanı sıra korozyonun da çok önemli bir faktör olduğunun unutulmaması gerekir.

Standardına uygun kimyasal ve mekanik özellikleri olmasına rağmen, açık havada uzun süre kalan bir boru uğrayacağı korozyon etkisinden dolayı bir çok özellik değişmesine uğrar ve amacına uygun kullanım spesifikasyonlarından uzaklaşma olur. Günümüzde EN (Avrupa Standart Normu) standartlarında, borunun üretiminin ve çelik kalitesinin yanında, markalama, taşıma ve depolanmaları dahi belli standartlara bağlanmıştır. Bundan dolayı, boru seçiminde şu özelliklere dikkat edilmesi gerekmektedir.

. Kullanım yerine uygun standardın belirlenmesi,
. Standardı belirlenen borunun kimyasal ve mekanik özelliklerinin bilinmesi,
. Borunun korozyona maruz kalıp kalmadığının gözlenmesi,
. Borunun belirlenen standarda uygun olup olmadığının kontrolü.

Bunun için borunun sertifikasının görülmesi gerekmektedir. Avrupa normuna göre boru denetim raporunun (Inspection Report – EN 10204 / 3.1 B) olması halinde, verilen sertifikada borunun standardına uygun kimyasal ve mekanik özelliklerinin yanı sıra boruya uygulanan testler ve çeliğin pota numarası belirtilir.

Bu pota numarası ve standardı ile üretici fabrikanın işareti borunun üzerine soğuk olarak damgalanır. Geniş çaplı borularda şablon ile yazılır. Sertifikadaki pota numarası ile boru üzerindeki pota numarası aynı olmalıdır.

Sıcak Çekme Borular, Dikişsiz Çelik Çekme Borular, Çelik Çekme Borular
Sıcak Çekme Borular, Dikişsiz Çelik Çekme Borular, Çelik Çekme Borular